etusivu linkit päiväkirja
kolumnit ja puheet valtiopäivätoimet

Maahanmuuttajat voivat pelastaa Suomen

Jo muutaman vuoden päästä suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen aiheuttaa työvoimapulaa Suomessa. Tulevat työvoiman saatavuusongelmat voivat nopeuttaa jo nyt yritysten toimintojen siirtymistä maihin, joissa työvoimasta ei tule pulaa.

Eniten uutta työvoimaa tullaan tarvitsemaan palvelualoille, mutta on laskettu että myös teollisuuteen tarvitaan vuoteen 2015 mennessä noin 150 000 uutta työntekijää.

Ikääntymisen rinnalla toinen merkittävä haaste on yritysten kansainvälistyminen. Nykyaikaiset yritykset haluavat toimia maissa, joissa kansainvälisyys ei ole ongelma.

Suomessa on pakko muuttaa asenteita, jos haluamme pärjätä tulevaisuudessa. Täällä työskentelevät ulkomaalaiset eivät ole yhteiskunnan kannalta kustannus. Ei ole myöskään syytä pelätä että työmarkkinoille syntyisi kilpailuasetelma, jossa vastakkain olisivat ulkomaalaiset ja suomalaiset. Jos päinvastaisia väitteitä esitettään, se on tuomittavaa ulkomaalaisvihan lietsontaa.

Tärkeintä on aloittaa siitä, että saamme työllistettyä täällä jo asuvat maahanmuuttajat. Heistä suurimmalla osalla on jo lähtömaastaan hankittu koulutus, joka menee hukkaan, jos työtä ei saa tai saatu työ ei vastaa koulutusta.

Suomen nihkeä asenneilmasto on aito riski hyvinvointivaltiolle. Mikäli emme opi suhtautumaan avoimemmin maahanmuuttajiin, on pelkona tilanne, jossa täältä lähtee enemmän ihmisiä pois kuin tänne tulee.

Rosa Meriläinen


© Rosa Meriläinen
Kuva: Maria Seppälä