etusivu linkit päiväkirja
kolumnit ja puheet valtiopäivätoimet

Eduskunta on demokratian este

Demokratiaa on totuttu kutsumaan kansanvallaksi. Puhe "kansasta" ei kuitenkaan oikein istu nykyaikaiseen demokratiaan, koska yksittäiset kansalaiset ja heidän muodostamansa vapaaehtoiset yhdistykset ja muut yhteenliittymät ovat alkaneet yhä enemmän vaatia ääntään kuuluvaksi. Puolueiden painoarvo moninaisiin kansalaisjärjestöihin nähden on heikentynyt. Näin myöskään politiikkaa ei voi enää varata vain puolueille ja niiden toimintakentälle, edustukselliselle demokratialle.

Kuitenkin usein eduskunnassa kuvitellaan, että demokratia toteutuu järjestämällä vaalit ilman vilppiä. Aito demokratia vaatii sitä, että kansalaisia kuullaan myös vaalien välillä. Tähän ei näytä eduskunnassa tahto riittävän.

Puolueiden jäsenmäärä on 90-luvulla vähentynyt sadalla tuhannella, samaan aikaan kun kansainvälisten kansalaisjärjestöjen ja niiden muodostamien verkostojen määrä ja niiden työllistämien henkilöiden määrä on ollut nopeassa kasvussa.

Samaan aikaan talouden globalisaatio on siirtänyt valtaa kansalaisten vaaleissa valitsemilta edustuksellisilta elimiltä markkinavoimille. Globalisaatio on vienyt päätösvaltaa erityisesti kansallisvaltioilta. Ne eivät ole enää suvereeneja omien rajojensa sisällä, vaan ne ovat vastavetona talouden globalisoitumiselle joutuneet siirtämään valtaoikeuksia myös ylikansallisille toimijoille.

Näyttää siltä, että kansalaisjärjestöt ovat olleet kykenevämpiä toimimaan globaalisti, kuin edustuksellisen demokratian vanhoihin rakenteisiin kangistuneet puolueet, jotka ovat kiinnostuneempia pysyvyydestä, kuin muutoksesta ja erityisesti kiinnostuneempia menestyksestään seuraavista vaaleista, kuin kyvystään parantaa demokratiaa sen kaikilla tasoilla: paikallisesti ja globaalisti.

Moni kokee kansalaisvaikuttamisen puoluepolitiikkaan osallistumista mielekkäämmäksi ja tehokkaammaksi tavaksi toimia poliittisesti. Vaikutusmahdollisuuksia tulee olla arjen asioissa, kuten vaikkapa siinä millaisia leluja päiväkotiin ostetaan. Minusta päiväkodin lapsilla pitäisi olla sellaisiin hankintoihin sananvaltaa.

Ihmisillä on oltava mahdollisuus osallistua päätöksentekoon sen valmistelu-, suunnittelu-, päätöksenteko- ja toimeenpanovaiheessa. Parhaita demokratian mittareita ovat ihmisten kokemat vaikutusmahdollisuudet: se, että ihmisillä on sellainen tunne, että he voivat ja ovat voineet vaikuttaa.


© Rosa Meriläinen
Kuva: Maria Seppälä